آماران دانش مبنا
تیر ۲۴, ۱۳۹۴
علم آوران کاسپین
تیر ۲۴, ۱۳۹۴

 

Untitled-124527851
نام شرکت
 زیست فنآور کاوش پارسیان
شماره ثبت
 423158
نام برند
( Parsian BioTech (PBT

 

محصولات و خدمات
معرفی پرسنل
 خدمات:۱- شناسایی کیفی و کمی محصولات تراریخته (GMO)
۲- تهیه و تولید کیت های ردیابی محصولات تراریخته
۳- شناسایی نوع گونه حیوانی بکار رفته در فرآورده های گوشتی و آبزیان بر پایه DNA
۴- ردیابی منشاء مواد غذایی (Proof of Origin)
۵- تهیه و تولید کیت های شناسایی تقلبات غذایی بر پایه DNA
۶- شناسایی منشاء ژلاتین خوراکی در کپسول های دارویی
۷- تهیه و خالص سازی متابولیت های ثانویه
 حسام شعبانی: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
دکتر امیر موسوی: دکتری ژنتیک مولکولی
تارا سلگی: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
سهراب مرادی: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
پگاه کریمی: کارشناسی میکروبیولوژی
ساناز شعبانی: کارشناس ارشد حسابداری
رومینا یزدانی: کارشناس ارشد مدیریت
مرتضی آبکار: دکتری ژنتیک مولکولی

 

تلفن واحد
 22406727
تلفن همراه
 09123836228
آدرس ایمیل
 info@parsianbiotech.com
فـــکس
 22431744
آدرس وب‌سایت
 www.parsianbiotech.com
شماره‌ی داخلی
 –

 

 

درباره ما:(سوابق ،مقالات، استعداد، توانمندی، اختراعات و…)
 ایده محوری به فارسی : شناسایی تقلبات غذایی (منشاء مواد) بر پایه DNAایده محوری به انگلیسی:Origin Identification of Food based on DNAسوابق شرکت :۱- دریافت اولین پروانه بهره برداری آزمایشگاه همکار با زمینه فعالیت شناسایی تقلبات غذایی بر پایه DNA از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آوزش پزشکی
دامنه فعالیت:
۱-۱- شناسایی کیفی محصولات تراریخته (GMO)
۱-۲- ردیابی تقلبات غذایی بر پایه DNA
۱-۳- شناسایی حلال در مواد و فرآورده های غذایی و دارویی
۱-۴- خدمات آموزشی فرآورده های مشمول آیین نامه۲-    دریافت اولین گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار در زمینه شناسایی محصولات تراریخته از سازمان استاندارد ایراناستعدادها و توانمدی‌های شرکت : ۱- شناسایی کیفی و کمی محصولات تراریخته (GMO)2- تهیه و تولید کیت های ردیابی محصولات تراریخته۳-ردیابی تقلبات غذایی بر اساس شناسایی منشاء مواد (Proof of Origin)

۴- تهیه و تولید کیت های شناسایی تقلبات غذایی بر پایه DNA

۵-شناسایی منشاء ژلاتین خوراکی در کپسول های دارویی

۶-تهیه و خالص سازی متابولیت های ثانویه

۷-طراحی روش های آزمایشگاهی نوین در زمینه بیوتکنولوژی

یده‌ها و اختراعات شرکت : ۱-راه اندازی بخش مولکولی جهت شناسایی تقلبات گوشتی در مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- شناسایی خاویار تقلبی از طریق روش های مبتنی بر DNA به عنوان اولین گزارش در ایران
۳- تشخیص کنسرو ماهی تن تقلبی از طریق روش های مبتنی بر DNA به عنوان اولین گزارش در ایران
۴- شناسایی منشاء ژلاتین خوراکی (گاوی یا خوکی) بکار برده شده در کپسول های دارویی به عنوان اولین آزمایشگاه در ایران

عنوان مقالات و کتب شرکت:Shabani, H., Mehdizadeh, M., Mousavi., S. M., Ansari Dezfouli, E., Solgi, T., Khodaverdi, M., Rabiei, M., Rastegar, H., and Alebouyeh, M. 2015. Halal authenticity of gelatin using species-species PCR. 2015. Food Chemistry, 184: 203-206.

 

تصویر امتیاز دهی در اینجا قرار می گیرد

 

تاییدیه مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی:
توضیحات

The department approved north https://assignment-helpers.com carolina and tennessee to use growth models for ayp determinations in 2005-06, and it later said arkansas, delaware, and florida can join the program for the 2006-07 school year.

دیدگاه ها بسته شده است

رویدادهای داغ!
فارسی