استارتاپ

مهر ۱۱, ۱۳۹۴

استارتاپ ویکند شهر هوشمند

برگزاری رویداد استارتاپ ویکند شهر هوشمند با محوریت آسمان آبی، زمین پاک دانشگاه شهید بهشتی و شهرداری منطقه ۷ با حمایت کانون کارآفرینی ایران ،زمان:۱۵ الی […]