tab_markazroshd

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از قوی‌ترین مراکز رشد دانشگاهی در سطح کشور فعال می‌باشد.

icon_rsbu تعاریف کلی

icon_rsbu اهداف و وظایف

icon_rsbu خدمات عمومی

icon_rsbu حمایت‌های مرکز

icon_rsbu کادر ستادی

رویدادهای داغ!
فارسی