مرکز رشد

tab_markaz

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی همانند دیگر مراکز رشد دانشگاهی، بر اساس سیاست های برنامه های سوم و چهارم توسعه دولت و به منظور ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، تجاری­سازی دستاوردهای تحقیقاتی- کاربردی، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش­بنیان، تسهیل در انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه و صنعت و برطرف نمودن نیازهای جامعه، ایجاد و گسترش یافته است. به عبارت دیگر، بر اساس دانش علمی و تجربیات مدیریتی و اجرایی، دانشگاه شهید بهشتی ایجاد مرکز رشدی توانمند را از سال ۱۳۸۰ در دستور کار خویش قرار داد و پس از آن در دی ماه سال ۱۳۸۲ موفق به اخذ موافقت اصولی تأسیس مرکز رشد از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. دانشگاه شهید بهشتی به عنوان سازمان مؤسس، در بهمن ماه سال ۱۳۸۲ فضای فیزیکی به مساحت تقریبی ۱۵۰۰ متر مربع را در محل دانشگاه در اختیار مرکز رشد قرار داد. که در حال حاضر بیش از ۹۰۰ متر مربع از فضای مرکز رشد به استقرار واحدهای فناور اختصاص داده شده است. این مرکز در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۶ موفق به اخذ موافقت قطعی شده است.

مأموریت اصلی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی، ایجاد یک مرکز قابل اطمینان برای حمایت و هدایت کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تجاری­سازی ایده ها و پژوهش های دانشگاهی جهت برآوردن نیازهای جامعه می باشد. این مرکز با توجه به امکانات ویژه علمی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و نزدیکی به مراکز صنعتی و تجاری به عنوان یک نهاد حمایتی و تسهیل­کننده، با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و فنی و اعطای تسهیلات مالی به شرکت های نوپا، فرآیند شکل­گیری و رشد بنگاه های کوچک و متوسط دانش­بنیان را تسهیل و تسریع می کند و منجر به تولید دانش، ثروت و انتقال تکنولوژی در جامعه می شود. شرکت های پذیرش شده در مرکز رشد، پس از پیاده­سازی ایده­محوری و تجاری­سازی، توسعه و تثبیت محصول در بازار، از مرکز رشد خارج شده و در سایر محیط های صنعتی و تجاری نظیر شهرک های صنعتی و شهرک ها، پارک ها، مراکز و مجتمع های فناوری به فعالیت خویش ادامه خواهند داد. واحدهایی که متقاضی استقرار در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی می باشند، طی مراحلی که در نمودار زیر ترسیم شده است، تقاضای آنها مورد بررسی قرار گرفته و پس از طی مراحل ذکر شده در نمودار صفحه بعد، در صورت تصویب نهایی در شورای  فناوری در مرکز مستقر می شوند.

  •         چارت سازمانی
  •         اساس نامه تاسیس مرکز رشد

خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی سه زنجیره بهم پیوسته می باشند که فرد کارآفرین باید برای تاسیس کسب و کار های کوچک و متوسط، این زنجیره را طی کند. به این معنی که وقتی ایده خلاقانه ای در ذهن فرد شکل می گیرد، می باید آن ایده به نوآوری تبدیل گردد. نوآوری مرحله ای است که ایده خلاقانه به محصولی با قابلیت تجاری سازی تبدیل می شود. سپس این محصول با توجه به ساز و کارهای مناسبی به بازار عرضه می گردد و فرد وارد مرحله کارآفرینی می شود. در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی متناسب با این شرایط، سه مجموعه کانون شکوفایی خلاقیت، مرکز کارآفرینی و مرکز رشد ایجاد شده است. به این معنی که مرکز رشد و کارآفرینی در خود این توان را ایجاد کرده است که فرد کارآفرین را در هرکدام از مراحل خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی جذب نموده و با هدایتی موثر، کارآفرینان را به سمت تاسیس کسب و کارهای کوچک و متوسط سوق دهد.

رویدادهای داغ!
فارسی