پیوندهای مفید

tab_links


مراکز مرتبط


linkوزارت علوم، تحقیقات و فناوری – http://www.msrt.ir

linkمرکز مالکیت فکری  http://iripo.ssaa.ir/

linkاداره کل ثبت شرکت­ها و موسسات غیر تجاری- http://sherkat.ssaa.ir

linkمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- http://www.isti.ir/

linkکارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان و نظارت بر اجرا- http://daneshbonyan.isti.ir/


لینک‌ مراکز رشد دانشگاه‌های کشور:


link مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف – http://sati.sharif.ir

link مرکز رشد و کارآفرین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – http://iec.aut.ac.ir

link مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد – http://stp.um.ac.ir

link مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت – http://inc.iust.ac.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه اصفهان-  http://www.ui.ac.ir/Roshd

linkمرکزرشد واحدهای فناوری‌ ‌استان ‌آذربایجان‌شرقی- http://www.eastp.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه ارومیه- http://www.urmia-ict.com

linkمرکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- http://www.istt.ir

linkمرکزرشد واحدهای فناوری‌اطلاعات‌ ‌‌‌و ارتباطات‌ دانشگاه بوعلی سینا- http://www.basu.ac.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری خلیج فارس استانداری بوشهر- http://www.pgsti.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- http://www.ptp.ir

linkمرکز رشد واحدهای فنّاوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری- http://www.bioincubator.ir

linkمرکز رشد واحدهای فنّاوری دانشگاه تربیت مدرس- http://www.modares.ac.ir/MSTPARK

linkمرکز رشد واحدهای فنّاوری دانشگاه تهران- http://www.roshd.park.ir

linkمرکز رشد واحدهای فنّاوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی- http://www.itincubator.com

linkمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز- http://Roshd.scu.ac.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری‌اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان- http://www.ictincubator.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری ‌استان ‌خراسان- http://www. techincubator .ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان- http://www.zuti.ir 

linkمرکز رشد واحدهای فناوری سازمان ‌پژوهشهای ‌علمی ‌و صنعتی ‌ایران- http://www.irost.org

linkمرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- http://www.idro.org

linkمرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان سمنان- http://www.sstp.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر- http://iec.aut.ac.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری‌های‌ پیشرفته ‌دانشگاه ‌صنعتی ‌شریف- http://www.sati.ir

linkمرکزرشد واحدهای فناوری فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- http://pti.tbzmed.ac.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری لوازم ‌و تجهیزات پزشکی‌ دانشگاه علوم پزشکی تهران- http://www.icmed.ir

linkمرکز رشد واحدهای ‌فناوری‌فراورده‌های ‌دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران- http://www.pi.tums.ac.ir

linkمرکز‌ رشد ‌واحدهای‌ فناوری ‌فراورده‌های ‌دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- http://www.incubator.mums.ac.ir

linkمرکز رشد واحدهای‌فناوری‌ فراورده‌های ‌دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- http://www.sums.ac.ir\~sppti\

linkمرکز رشد واحدهای فناوری ‌اطلاعات ‌و ارتباطات‌ دانشگاه ‌علم ‌و صنعت ایران- http://www.inc.iust.ac.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری ‌استان ‌فارس- http://www.fstp-ict.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری‌ اطلاعات ‌و ارتباطات دانشگاه کاشان- http://www.kashanu-inc.org

linkمرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم وفناوری ‌استان گیلان- http://www.gstp.ir

linkمرکز رشد واحدهای‌ فنّاوری پارک علم و فناوری ‌استان مرکزی- http://www.astpi.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری شرکت شهرک های صنعتی مازندران- http://www.mti.ir

linkمرکز رشد واحدهای ‌فناوری ‌اطلاعات ‌و ارتباطات مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان- http://www.iasbs.ac.ir/incubator

linkمرکز رشد واحدهای‌فناوری‌ مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی- http://www.kermanincubators.org

linkمرکز رشد واحدهای‌ فنّاوری‌ اطلاعات ‌و ارتباطات پارک علم و فناوری استان یزد- http://www.yazdict.org

linkمرکز رشد واحدهای فنّاوری بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک پارک علم و فناوری یزد- http://www.ystp.ac.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشکده صنایع رنگ- http://www.icrc.ac.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری صنعت آب و برق- http://www.imre.ir

linkمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه سمنان- http://www.semnan.ac.ir

linkمرکز  رشد جامع واحدهای فناور آذربایجان غربی- http://inc.wastp.ir/

linkمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد- http://www.skuti.ir/

linkمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی- http://www.uma.ac.ir

 

 

 

 

رویدادهای داغ!
فارسی