طراحی و معماری کاریز سیستم پویا

توسعه فرآیند مکعب قرمز
آذر ۲۴, ۱۳۹۴
نیک پرداز
آذر ۲۴, ۱۳۹۴
 UntitledAEZAD
نام شرکت
طراحی و معماری کاریز سیستم پویا
شماره ثبت
۵۳۷۴۱۴
نام برند
کاریز سیستم

 

محصولات و خدمات
معرفی پرسنل
خدمات :

  
خدمات آموزشی و فرهنگ سازی (معماری فناوری اطلاعات)
تست وب سرویس مبتنی بر SOA
تست وب سرویس مبتنی بر SOA (2)
خدمات کنترل خروجی ها و محصولات پس از پایان طرح های معماری
خدمات نظارت بر اجرای طرح های معماری سازمانی سرویس گرا
خدمات اجرای طرح های معماری فناوری اطلاعات
خدمات مشاوره و آماده سازی پیش از شروع طرح های معماری سازمانی سرویس گرا 

 


 


۲۲۴۲۴۵۷۰
تلفن واحد
تلفن همراه
۰۹۱۲۳۷۱۲۰۸۶
آدرس ایمیل
 a.mahjoorian@gmail.com
فـــکس
۲۲۴۲۴۵۷۲
آدرس وب‌سایت
 http://karizsystem.ir
شماره‌ی داخلی
درباره ما:(سوابق ،مقالات، استعداد، توانمندی، اختراعات و…)
ایده محوری به فارسی :

معماری سازمانی مبتنی بر سرویس

ایده محوری به انگلیسی :

 Service Oriented Enterprise Architecture
توضیحات شما : معماری سازمانی در چندسال اخیر قرابت خاصی با معماری سرویس گرا به عنوان سبکی برای توسعه سیستم های اطلاعاتی پیدا کرده است. واژه "معماری" در مباحث معماری سازمانی به معنای داشتن نقشه و مدلهای جامع قبل از اجرا (پیاده سازی نقشه ها) است، درحالیکه همین واژه "معماری" در معماری سرویس گرا نشان دهنده سبک خاصی برای توسعه سیستم های اطلاعاتی است که بر اتصال سست، قابلیت استفاده مجدد، ترکیب پذیری، پنهان سازی پیاده سازی داخلی و .. تاکید داشته است. چگونگی رابطه و اشتراکات این دو مضوع (معماری سازمانی و معماری سرویس گرا) و امکان ترکیب آنها تحت عنوان "معماری سازمانی سرویس گرا" معرفی شده است. 

تصویر امتیاز دهی در اینجا قرار می گیرد
تاییدیه مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی:
توضیحات

دیدگاه ها بسته شده است

رویدادهای داغ!
فارسی