مرکزکارآفرینی دانشگاه‌شهیدبهشتی

tab_karafarini

مرکز کارآفرینی دانشگاه از اسفند ماه ۱۳۸۱ فعالیت خود را با ریاست آقای دکتر علی رضائیان شروع نمود . این مرکز که به واسطه اهداف پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی کشور و به موازات دوازده مرکز دانشگاهی دیگر تشکیل گردید، دارای چهار هدف آموزشی، ترویجی، پژوهشی و مشاوره ای می باشد . از خرداد ۱۳۸۵ آقای دکتر مسعود کسائی طی حکم رئیس دانشگاه به ریاست این مرکز منتصب گردیدند. در حال حاضر (از اسفندماه ۱۳۸۹) ریاست این مرکز به عهده دکتر رعنایی می باشد (اساسنامه مرکز کارآفرینی).

 در همین راستا اهداف و راهبردهای زیر جهت توسعه فعالیتهای مرکز در نظر گرفته شده اند :

اهداف : در اجرای طرح ((کارآفرینی)) اهداف زیر مورد نظر قرار می گیرند .

الف– ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی و بویژه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی نسبت به کارآفرینی .

ب– ترویج و ارتقای روحیه و فرهنگ کارآفرینی و تلاش در جهت کسب و کارهای نوین در جامعه دانشگاهی .

ج– ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزش کارآفرینی .

د– گسترش تحقیقات تفضیلی در خصوص کارافرینان، پروژه های کارآفرینی، محیط و فضای کارآفرینان و سایر زمینه های مرتبط .

ه– آگاه سازی جامعه دانشگاهی درمورد کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفاه .

و– تعمیق و تفضیل شناخت از کارآفرینی و کارآفرینان در شرایط و مقتضیات ایران .

 

راهبردها : به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر، راهبردهای زیر در قالب طرحها و برنامه ها دنبال می شود :

الف – تربیت مربیان و اساتید آموزش های کارآفرینی

ب–  برنامه ریزی ، تدوین و تأمین محتوی و ابزارها و امکانات آموزشی در جهت ارتقاء کارآفرینی در میان اعضاء جامعه دانشگاهی

ج– ارائه آموزشهای کارآفرینی در قالب سمینارها، کارگاهها، دروس انتخابی و ایجاد رشته کارآفرینی

د– شناسائی، انتخاب و تشویق کارآفرینان برگزیده سال و برگزاری جشنواره کارآفرینی

ه- ترویج و ترغیب دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل جهت آشنایی با ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه

و- انتقال دانش و دستاوردهای تحقیقاتی مرتبط با کارآفرینی از خارج به داخل کشور

چشم انداز فعالیتهای مرکز کارآفرینی دانشگاه:

مرکز کارآفرینی به دنبال تبدیل دانشگاه از یک مرکز کاملاٌ وابسته به بخش دولتی به مرکزی توانمند دارای تعاملات گسترده با دولت و صنعت که بتواند در جهت ترکیب وظایف سنتی دانشگاهها با تجارت و اقتصاد قدمهای زیادی را طی بنماید می باشد . دانشگاه کارآفرین از یک جایگاه سنتی صرفاٌ آموزشی به جایگاهی ارتقاء می یابد که از فاصله میان دانش و اجراء کاسته و به واسطه سه عامل قابلیت دانشجویان، فضای قرهنگ قانون مداری و خلق تعهد و بینش بدنبال ترویج هر چه بیشتر نوآوری و افزایش کارآفرینی می باشد . در همین راستا، یکی از شاخص های مهم حذف مقاومت سنتی موجود میان دانشگاه و صنعت است به ترتیبی که شرایط لازم برای فعالیت هر چه موفق تر سازمانهای کارآفرین ( شرکتهای دانش بنیان ) بوجود آید . بر اساس مستندات سند توسعه کارآفرینی، رسالت جدید دانشگاه تولید کاربران مخاطره جو دانش محور، ارتقاء مهارت ها و بومی سازی و تجاری سازی فناوری های پیشرفته و تبدیل آنها به مجموعه ای از کالا و خدمات خواهد بود . در راستای پیاده سازی چشم انداز مدون شده، فعالیتهای آموزشی، ترویجی، پژوهشی و مشاوره ای متعددی در حال شکل گیری و برنامه ریزی می باشند که بستر لازم را جهت دستیابی به نقاط تعالی چشم انداز فراهم خواهند نمود .

با توجه به اینکه کسب و کارها دانش بنیان بیشتر در دانشگاه­ها و با حضور دانشجویان، اساتید و فارغ­التحصیلان شکل می­گیرد لزوم آشنا ساختن این افراد با حوزه­های مهم کارآفرینی، بسیار مهم می­باشد. این افراد می­بایست علاوه بر بکارگیری نوآوری و خلاقیت در حوزه تخصصی خود، با حوزه­های همچون مفاهیم اقتصادی، بازاریابی، مدیریت، تشخیص فرصت ، پرورش خلاقیت، نوشتن مدل و طرح کسب و کار نیز آشنا باشند. در واقع وظیفۀ مرکز کارآفرینی انتقال افراد خلاق به مرحلۀ کارآفرینی می­باشد که این مرحله در حقیقت همان ایجاد نوآوری است.

پس از ادغام مرکز رشد و کارآفرینی در سال ۱۳۸۷ ، مطالعات اولیه جهت طراحی دوره­هایی متناسب با نیازهای دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه در آبان ماه ۱۳۸۸ آغاز گردید. با بررسی جوانب مختلف و برگزاری نشست­های تخصصی، دوره های تخصصی- مهارتی ویژه­ای با نام کمپ کارآفرینی بود که با نام جهش (جذب، هدایت و شکوفائی) به دانشجویان و اساتید دانشگاه معرفی شد، که شامل فعالیت­ها متنوعی همچون معرفی مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی، کانون شکوفایی خلاقیت، برگزاری سمینارهای خودباوری، جذب ایده­های ناب و خلاقانه صاحبان ایده، برگزاری کارگاه­های متنوع در حوزه کارآفرینی و برگزاری جشنواره بورس ایده می­باشد. کمپ­های کارآفرینی از آغاز سال ۱۳۸۹ برگزار گردید که مرکز موفق گردیده تا کنون ۴ دوره از این کمپ­ها را برگزار نماید.

رویدادهای داغ!
فارسی