رویداد محتوای کودک

فراخوان جذب ایده

مهلت ارسال ایده ها ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱

حوزه های ایده پردازی:

  • تصویرسازی کتاب و محتوای کودک
  • پلتفرم های نوین برای کودکان
  • اپلیکیشن های مرتبط با کودک
  • محصولات و خدمات نوآورانه درحوزه کودک
  • کاربست فناوری های نوین (واقعیت افزوده و واقعیت مجازی) در محتواهای کودک
  • تولید محتوا برای کودکان آسیب پذیر، ساکن در مناطق محروم، چندزبانه، اوتیسم و غیره
  • داستان سرایی در حوزه کودک
  • محتواهای تعاملی در حوزه کودک
  • بازی های فیزیکی و دیجیتالی۳۰

[gravityform id=”13″ title=”true” description=”true”]