اطلاعیه گروه مشاوران پارسینا مستقر در مرکز رشد
تیر ۶, ۱۳۹۵
هوگر دارو دانش
تیر ۶, ۱۳۹۵
از: :  گروه مشاورین حقوقی پارسینا <info@parsinalaw.ir>
نام صورت کامل (الزامی) : :  گروه مشاورین حقوقی پارسینا 
شماره ثبت شرکت : 
نام برند : پارسینا 
تلفن : 
شماره همراه مسئول واحد : ۰۹۱۲۱۵۹۰۲۱۶
 
فکس : ۲۲۴۱۷۹۱۷ 
آدرس وب‌سایت : www.parsinalaw.ir 
آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی) : info@parsinalaw.ir 

لطفا در یک جمله به صورت شفاف و واضح بیان فرمایید:
ایده محوری به فارسی : مشاوره فنی مهندسی در زمینه های حقوق ، کسب وکار ، بازار سرمایه ،امور شرکتها ، ثبت برند ، 
ایده محوری به انگلیسی : EGDGgzdfyhsrfghdgj 

درباره شرکت : گروه مشاوران حقوقی پارسینا ، ارائه دهنده خدمات ممتاز وبرتر حقوقی ووکالت 
سوابق شرکت : - ارائه کلیه خدمات حقوقی شامل )کیفری، خصوصی، عمومی، دیوان و (….
۲ – خدمات مشاوره حقوقی در کلیه زمینه ها
۳ – قبول پرونده های دیوان و سایر محاکم قضائی ) به صورت کاملا تخصصی(
۴ – ارائه مشاوره تامین اجتماعی
۵ – ارائه مشاوره و قبول پرونده های کار و اموراجتماعی
۶ – ارائه مشاوره و قبول پرونده های امور اقصادی و مالیاتی 
۷ – ارائه مشاوره و قبول پرونده ثبت شرکت ، ثبت برند، ثبت اختراع، مالکیت فکری و …
۸ – ارائه خدمات مشاوره و مدیریت پرونده های جاری، شرکت در جلسات و مجامع 
۹ – قبول خدمات حقوقی سازمانها، ادارات، شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری
۱۰ – برگزاری کارگاههای آموزشی، آموزشهای تخصصی ، سمینارها، و دوره ها
۱۱ – ارائه کلیه خدمات حقوقی، مشاوره ای مربوط به محاکم شبه قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر کمسیون های حقوقی ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی.
۱۲ – ارائه کلیه مشاوره های حقوقی مربوط به دعاوی خانوادگی، مطالبه مهریه، نفقه، طلاق، حضانت و … بهمراه پذیرش وکالت از اشخاص جهت طرح و دفاع از دعاوی حقوقی در محاکم. 
استعدادها و توانمدی‌های شرکت : ۱ – ارائه کلیه خدمات حقوقی شامل )کیفری، خصوصی، عمومی، دیوان و (….
۲ – خدمات مشاوره حقوقی در کلیه زمینه ها
۳ – قبول پرونده های دیوان و سایر محاکم قضائی ) به صورت کاملا تخصصی(
۴ – ارائه مشاوره تامین اجتماعی
۵ – ارائه مشاوره و قبول پرونده های کار و اموراجتماعی
۶ – ارائه مشاوره و قبول پرونده های امور اقصادی و مالیاتی 
۷ – ارائه مشاوره و قبول پرونده ثبت شرکت ، ثبت برند، ثبت اختراع، مالکیت فکری و …
۸ – ارائه خدمات مشاوره و مدیریت پرونده های جاری، شرکت در جلسات و مجامع 
۹ – قبول خدمات حقوقی سازمانها، ادارات، شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری
۱۰ – برگزاری کارگاههای آموزشی، آموزشهای تخصصی ، سمینارها، و دوره ها
۱۱ – ارائه کلیه خدمات حقوقی، مشاوره ای مربوط به محاکم شبه قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر کمسیون های حقوقی ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی.
۱۲ – ارائه کلیه مشاوره های حقوقی مربوط به دعاوی خانوادگی، مطالبه مهریه، نفقه، طلاق، حضانت و … بهمراه پذیرش وکالت از اشخاص جهت طرح و دفاع از دعاوی حقوقی در محاکم. 
ایده‌ها و اختراعات شرکت : 
عنوان مقالات و کتب شرکت : 

محصولات : 
خدمات : 

معرفی پرسنل اصلی و توضیحات ایشان در چند خط : دکتررجب گلدوست جویباری "عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی"
دکتر حسن سواری "عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس"
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی"عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی"
دکتر داود جعفری سرشت استاد دانشگا ه
آقای محمدعلی مقبلی هنزایی وکیل پایه یک دادگستری 

دیدگاه ها بسته شده است

رویدادهای داغ!
فارسی