پرداخت کارگاه

ثبت نام کارگاه ۱

  • هزینه ثبت نام در کارگاه n تومان می باشد که جهت پرداخت آن پس از ثبت و ارسال اطلاعات وارد صفحه پرداخت خواهید شد که نیاز است در آنجا به طور کامل مشخصات را کامل نمونه و کد تراکنش رو نزد خود نگه دارید.
رویدادهای داغ!
فارسی