واحد پژواک پژوهش ایده کاوش

پژواک پژوهش ایده کاوش

pejvak pajoohesh ide kavosh

زمینه فعالیت:

  • ۱
  • ۲
  • ۳

وضعیت استقرار:

 

تاریخ استقرار:

وضعیت دانش:

تلفن تماس:

معرفی واحد فناور:

 

خدمات و محصولات واحد فناور:

مجوز های اخذ شده:

اعضا:

 

رویدادهای داغ!
فارسی