«شتاب» چیست؟

«شتاب»، ترکیبی از سرواژگان «شناسایی و توانمندسازی ایده‌های بهشتی» است. هدف اصلی «شتاب» همانطور که از عنوان آن پیداست، شناسایی و توانمندسازی ایده‌هایی است که در نهایت تبدیل به یک محصول یا خدمت نوآورانه و فناورانه می‌شوند. این مهم نیز به واسطه ارتقای مهارت‌های کارآفرینانه صاحبان ایده‌ها در نتیجه برگزاری مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی، بازدید از مجموعه‌های موفق، پایش، هدایت، مشاوره و منتورینگ ایده‌ها، محقق می شود.

مخاطب «شتاب» کیست؟

مخاطبان طرح «شتاب»، صاحبان ایده‌های نوپا و اغلب اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه شهید بهشتی هستند. ایده‌هایی که هم می‌توانند محصول یک پژوهش -بطور عام- و هم نتیجه یک رساله دکتری یا پایان‌نامه کارشناسی ارشد -بطور خاص- باشند.

«شتاب» چگونه اجرا می‌شود؟

در طرح «شتاب»، ایده‌های دریافت شده، بعد از سنجش کارایی اولیه، یک فرایند علمی و عملی هدفمند را طی می‌کنند تااز انطباق‌شان با نیاز بازار، اطمینان حاصل شود. پس از آن، چیدمان و توسعه تیم و کسب و کار، بر اساس این بررسی‌های اولیه انجام می‌شود.

طرح «شتاب»، به صورت فصلی و به مدت ۴۰ روز (۵ هفته مداوم) خدمات آموزشی خود را (هر هفته ۸ ساعت) به متقاضیان ارائه می‌کند تا ایده‌های فناورانه و نوآورانه خود را جهت تبدیل به کسب و کاری موفق، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. کارگاه‌های آموزشی طرح با بهره‌گیری از دو رویکرد یادگیری فعال (Active learning) و یادگیری مشارکتی (Cooperative learning) برگزار خواهد شد. در طول ایام هفته، افراد متقاضی، می‌توانند در کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری در نتیجه ارتباط با مشتری و یادگیری از آن‌ها، مدل کسب و کار خود را تکمیل و اعتبارسنجی کنند. متقاضیان باید ضمن حضور یک روزه و مشارکت در کارگاه‌ها، حداقل ۲ روز در هفته را به پیگیری فعالیت‌های مورد نیاز طرح شتاب اختصاص دهند.

با پایان یافتن این فرایند و بر اساس بازخوردهای بدست‌آمده از میزان پختگی ایده و فعالیت تیم‌ها، تعداد متقاضیان طرح، به حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ گروه کارآفرینی کاهش می‌یابد. هر گروه کارآفرین باید شامل حداقل دو عضو اصلی و سهامدار باشد. به منظور ارائه محتوای آموزشی گسترده‌‌تر، بهره‌گیری از حضور کارآفرینان موفق، مشاوران و مدرسان با تجربه به اقتضای موضوع هر جلسه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

مهارت های که در شتاب کسب می کنید:

مربی طرح «شتاب»

مجری طرح «شتاب»، دکتر مجتبی وحیدی اصل -عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر- هستند که دوره دکتری خود را در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت سپری کرده و در کنار تحصیل در آن دانشگاه در حوزه کارآفرینی و نوآوری نیز فعال بوده‌اند. علاوه بر ایشان، از همکاران مرکز رشد و کارآفرینان موفق در حوزه کاری و تخصصی تیم‌ها، دعوت به عمل خواهد آمد.

سوابق طرح «شتاب»

طرح «شتاب» تاکنون، یک بار در مرکز رشد واحدهای فناور و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده است و اکنون نیز دومین دوره آن، با نگرشی جدید و ضمن مرتفع شدن کاستی‌های دوره قبل، توسط مرکز رشد، کلید می‌خورد.

خروجی طرح «شتاب»

در پایان طرح «شتاب»، تیم‌های شرکت‌کننده، به تصویری شفاف از ظرفیت‌های ایده فناورانه خود و بازار مربوط به آن می‌رسند و همین تصویر شفاف، مبنایی خواهد بود برای تصمیم‌گیری در خصوص ادامه یا توقف کار. بازخوردهایی که هر تیم از مشتریان بالقوه محصول خود می‌گیرد، باعث تغییرات جزیی یا اصلاحات عمده در محصول و فناوری می‌شود و این چرخش نقطه عطفی ایجاد می‌نماید. تیم‌هایی که تا انتهای دوره حضور دارند و از نظر مربی و کارشناسان مرکز رشد دستاوردهای مطلوبی داشته‌اند، در اولویت جذب و پذیرش مرکز رشد قرار می‌گیرند.