چشم انداز و ماموریت

واحدهای فناور در توسعه فناوری و نوآوری و به تبع آن در ایجاد رونق اقتصادی و کارآفرینی نقش بسیار موثری دارند. توسعه این واحدها در گرو ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کاهش خطرپذیری آن‌ها در دوران شروع فعالیت خود می‌باشد. یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها، مراکز رشد واحدهای فناور (Incubator) است. مرکز رشد واحدهای فناور برای کارآفرینان و واحدهای فناوری که با تکیه بر علم، فناوری و نوآوری، دارای ایده‌های قابل تجاری شدن هستند، برای مدت زمان مشخص اطلاعات و مشاوره‌های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب برای رشد و ارتقای آن‌ها ارائه داده و آن‌ها را برای حضور مستقل و موثر در عرصه کسب و کار و صحنه فناوری کشور آماده می‌کند.

تعریف مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی

مرکز رشد، مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده‌اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می‌کند.

چشم انداز مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

دستیابی به آینده ترسیم شده در سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، بویژه رسیدن به جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه، مستلزم نگرش صحیح به موضوع فناوری و کارآفرینی است. مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی با درک اهمیت شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه تلاش کرده است با تهیه و تصویب برنامه‌های مختلف در زمینه کارآفرینی، فناوری، نوآوری و برنامه‌های توسعه‌ای در جهت رشد و بالندگی واحدهای فناوری مستقر گام بردارد. که این مهم شامل موارد زیر می‌باشد:

  • شناخت ظرفیت‌های دانشگاه، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه در عرصه فناوری و کارآفرینی به منظور رونق اقتصادی کشور
  • ترسیم و ارتقاء جایگاه مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی در کشور از منظر کارآفرینی و توسعه واحدهای فناور مستقر

ماموریت مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

با توجه به اینکه کسب و کارهای دانش بنیان بیشتر در دانشگاه­‌ها و با حضور دانشجویان، اساتید و فارغ‌­التحصیلان شکل می­‌گیرد، لزوم آشنا ساختن این افراد با حوزه‌­های مهم کارآفرینی و فناوری، بسیار مهم است. لازم است که این افراد علاوه بر بکارگیری نوآوری و خلاقیت در حوزه تخصصی خود، با مفاهیم اقتصادی، بازاریابی دیجیتال، راه‌اندازی و توسعه کسب و کار، اصول مذاکره و شرکت داری و پرورش خلاقیت نیز آشنا باشند. در همین راستا ماموریت‌های مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی براساس چشم‌اندازی ترسیم شده می‌باشد که مهم‌ترین ماموریت‌ها از جمله:

  • حمایت از فرصت‌های کارآفرینانه در دانشگاه شهید بهشتی از طریق ایجاد فضای استقرار برای شرکت‌های نوپا در مرکز رشد، تأمین بودجه، آموزش عمومی و تخصصی، مربیگری، و اتصال به اکوسیستم نوآوری‌های فناوری کشور
  • تشویق و ترغیب شرکت‌های خصوصی در راستای توسعه محصولات نوآورانه از طریق ارائه خدمات مادی و معنوی و هموارسازی همکاری با دانشگاه
  • ایجاد محیطی نوآورانه با جذب و حمایت از کارآفرینان دانشگاهی و برون دانشگاهی با تمرکز بر توسعه محصولات و خدمات علمی- فناوری و تجاری‌سازی تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه