ما باور داریم که با وجود همکاران متخصص و مشاوران با تجربه به موفقیت خواهیم رسید. پس همیشه در جستجوی تیم های خلاق و نوآور هستیم تا بتوانیم بیش از گذشته رشد کنیم.

devahidi2

دکتر مجتبی وحیدی اصل

نام خانوادگی: وحیدی اصل
نام: مجتبی
رشته و گرایش:
نام دانشکده: دانشکده مهندسی کامپیوتر
رتبه: استادیار
تخصص:
سمت: سرپرست معاون مرکز رشد واحدهای فناور و کارآفرینی
آدرس ایمیل:
شماره دفتر:

download

دکتر کوروش پرند

نام خانوادگی: پرند
نام: کوروش
رشته و گرایش: علوم داده ها و کامپیوتر
نام پژوهشکده: دانشکده علوم ریاضی
رتبه: استاد
تخصص:
سمت: سرپرست پارک علم و فناوری
آدرس ایمیل: K_Parand@sbu.ac.ir
شماره دفتر:

وظایف و اختیارات معاون مرکز رشد

– مدیریت و هدایت امور مرکز و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه، مصوبات هیأت امنا، شوابط و مقررات مربوطه

– امضای اسناد مالی و اداری مرکز در چارچوب ضوابط و مقررات

– عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

– تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی پس از تأیید شورای پارک

– تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله پس از تأیید شورای پارک

– ارائه گزارش عملکرد سالانه مرکز به شورای پارک

– ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناور مستقر در مرکز برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با اهداف پیش‌بینی شده در برنامه کاری مصوب واحدهای فناور

رویدادهای داغ!
فارسی