ما به تنهایی میتوانیم کارهای کوچکی انجام دهیم، اما با همکاری هم میتوانیم تغییرات بزرگی را به وجود آوریم.

IMG_7651

زینب رضایی

نام خانوادگی: رضایی
نام: زینب
رشته و گرایش:
مقطع تحصیلی:
تخصص:
مسئول:
آدرس ایمیل:
شماره دفتر:

IMG_7650

مرجان حصاری

نام خانوادگی: حصاری
نام: مرجان
رشته و گرایش:
مقطع تحصیلی:
تخصص:
مسئول:
آدرس ایمیل:
شماره دفتر:

شرح وظایف واحد پذیرش و ارزیابی

– راهنمایی لازم جهت تکمیل مدارک مورد نیاز واحدهای فناور و شرکت‌های مستقر

– تشکیل پرونده برای واحدهای فناور و شرکت‌های پذیرش شده در مرکز و ثبت خدمات ارائه شده به آن‌ها

– انعکاس کلیه تصمیمات اتخاذ شده در مرکز به مدیران واحدهای فناور و شرکت‌ها

– اعلام فراخوان و ارائه اطلاعات به متقاضیان استقرار

– برگزاری جلسات توجیهی با متقاضیان و مکاتبات لازم جهت هماهنگی

– برگزاری جلسات داوری و پیش‌داوری متقاضیان استقرار در مرکز رشد

– پیش‌نویس قرارداد واحدهای فناور و شرکت‌های جذب شده در کمیته داوری مرکز رشد

– پیگیری مصوبات اجرایی وزارت علوم، هیات رئیسه پارک با هماهنگی معاون مرکز و انعکاس تصمیمات به واحدهای فناور و شرکت‌ها

– نظارت و ارزیابی واحدهای فناور و شرکت‌های مستقر در دوره پیش رشد و رشد

رویدادهای داغ!
فارسی