اطلاعات تماس:

جهت تماس با واحد پذیرش و ارزیایی مرکز رشد، واحدهای فناوری وکارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: شماره تماس: ۲۲۴۳۱۹۶۸-۰۲۱ داخلی ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶
شماره تماس مستقیم واحد پذیرش و ارزیابی: ۲۹۹۰۲۹۳۰-۰۲۱ و ۲۹۹۰۲۹۳۱-۰۲۱

ایمیل:

جهت برقراری ارتباط با کارشناسان واحد پذیرش و ارزیابی مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی از ایمیل زیر استفاده نمایید.
roshd@sbu.ac.ir

آدرس:

تهران، ولنجک، میدان دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، پارک علم و فناوری، مرکز رشد واحدهای فناور و کارآفرینی