مرحله پیش رشد
اسفند ۴, ۱۳۹۵
مرحله رشد
اسفند ۴, ۱۳۹۵

کارآفرینان در طی این دوران، میباید بصورت منظم هر سه ماه یکبار، گزارش کامل از فعالیت های خود و پیشرفتهای صورت گرفته در طی دوران پیش رشد در زمینه ایده فنی، علمی و نیز مدل کسب و کاری به مرکز ارائه نمایند.

پس از طی دوران شش ماهه پیش رشد، واحد مربوطه در صورت موفقیت در این دوران و شرکت مستمر در کلاس ها و کارگاه های برگزار شده، میباید درخواست خود مبنی بر ورود به دوران رشد را به همراه پیشنهاد کامل فناورانه خود که در طی شش ماهه پیش رشد با استفاده از تسهیلات مرکز تکمیل نموده اند و در برگیرنده جزئیات فنی، علمی و مدل کسب و کاری نهایی خود میباشد، به مرکز ارسال نمایند.

مرکز با تشکیل کمیته تخصصی داوری متشکل از اعضای هیئت علمی در کشور و متخصصان کارآفرین شرکتهای خارجی، هر یک از پیشنهادات فنی، علمی و کسب و کاری را بررسی کرده و واحدهای واجد شرایط که ایده پرورانده شده آنها در طی شش ماهه دوران رشد و نیز مدل کسب و کاری تکمیل شده آنها مورد توجه کمیته تخصصی قرار گیرد، برای ورود به دوران رشد و حمایت بیشتر احراز صلاحیت علمی، فنی و کسب و کاری میشوند.

بدیهی است، کارآفرینان داخل دانشگاه که از بستر مرکز نوآوری، دوران پیش رشد خود را گذرانده اند، نیز میباید پس از طی دوران پیش رشد، تقاضای خود را همانند سایر کارآفرینان به مرکز رشد ارسال نمایند و طی روندی مشابه سایر کارآفرینان در کمیته تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت احراز صلاحیت علمی، فنی و کسب و کاری توسط کمیته تخصصی، به دوران رشد وارد شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رویدادهای داغ!
فارسی