دانشگاه شهيد بهشتی
کد کاربر
رمز
 

 کلام نور:

بگو: «در حقیقت، نماز من و عبادات من و زندگى و مرگ من، براى خدا، پروردگار جهانیان است». (انعام 162)

 توجه

به منظور برخی از تغییرات نرم افزاری، سیستم اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 97/2/5 از ساعت 18 قطع خواهد بود.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>